اوراق اختیار فروش تبعی چیست؟

اوراق اختیار فروش تبعی چیست؟

اوراق اختیار فروش تبعی چیست؟

اوراق اختیار فروش تبعی چیست درواقع نوعی از اختیار فروش اروپایی است که در آن به خریدار این اوراق اجازه می‌دهد تا دارایی پایه اختیار که درواقع یکی از سهام پایه می‌باشد با توجه به قیمت سهام در زمان عرضه اوراق و قیمت اعمال بیمه نماید و به‌نوعی کسب بازدهی برای سرمایه‌گذار تضمین می‌گردد، درنتیجه این اوراق به‌نوعی بیمه سهام می‌باشند. لازم به ذکر است که عرضه‌کننده این اوراق شرکت (ناشر) و یا سهامدار عمده است که هدف آن‌ها ایجاد تضمین و اطمینان نسبت به سهام است.
نکات مهم و قابل توجه آگهی اختیار فروش تبعی با مثال واقعی و ملموس تشریح گردیده است.
ضمن اینکه به این نکته دقت کنید که بابت هر برگه اختیار فروش تبعی دو الی سه درصد قیمت سهام باید هزینه کنید که خیلی هزینه قابل توجهی نیست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در باره بورس، اینجا کلیک نمایید.

 

 

محتوا از: آقای علی نجفی – کارشناس ارشد مدیریت مالی – فعال بازار سرمایه