لاشه پختی برنج طارم بوجار و سورت

لاشه پختی برنج طارم بوجار و سورت شده رویسا – 10 کیلویی201004


218,500 تومان

برنج شیرودی بوجار و سورت شده

بوجاری شده – سورت شده – لاشه پختی برنج طارم – سفید – سالم و بهداشتی