برنج فجر

برنج فجر رویسا – 10کیلویی203001


244,500 تومان

برنج طارم محلی بوجار و سورت شده

بوجاری شده – سورت شده – فجر پرمحصول – سفید – سالم و بهداشتی