برنج طارم محلی بوجار و سورت شده پودرینه شمال – 10 کیلویی203003-1


340,000 تومان 286,000 تومان

تخفیف : 54,000 تومان

برنج طارم محلی بوجار و سورت شده

بوجاری شده – سورت شده – طارم محلی اصل – سفید – سالم و بهداشتی