برنج شیرودی بوجار و سورت شده

برنج پرمحصول شیرودی بوجار و سورت شده پودرینه شمال – 10 کیلویی203002-1


310,000 تومان 263,500 تومان

تخفیف : 46,500 تومان

برنج شیرودی بوجار و سورت شده

بوجاری شده – سورت شده – پرمحصول شیرودی – سفید – سالم و بهداشتی