برنج فجر

برنج فجر پرمحصول پودرینه شمال – 10 کیلویی203001-1


244,000 تومان

برنج طارم محلی بوجار و سورت شده

بوجاری شده – سورت شده – فجر پرمحصول – سفید – سالم و بهداشتی