برنج طارم محلی بوجار و سورت شده

برنج طارم محلی بوجار و سورت شده رویسا – 5 کیلوگرمی203003-4


145,000 تومان

دسته:

برنج طارم محلی بوجار و سورت شده

بوجاری شده – سورت شده – طارم محلی اصل – سفید – سالم و بهداشتی