نیم دانه برنج طارم بوجار و سورت شده

نیم دانه برنج طارم بوجار و سورت شده رویسا – 500 گرمی201005-2


21,000 تومان

نیم دانه برنج طارم بوجار و سورت شده

بوجاری شده – سورت شده – نیم دانه طارم محلی اصل – سفید – سالم و بهداشتی