لاشه پختی برنج طارم بوجار و سورت

لاشه پختی برنج طارم بوجار و سورت شده رویسا – 5 کیلویی201004-2


115,000 تومان

برنج شیرودی بوجار و سورت شده

بوجاری شده – سورت شده – لاشه پختی برنج طارم – سفید – سالم و بهداشتی