لاشه پختی برنج طارم بوجار و سورت

لاشه پختی برنج طارم بوجار و سورت شده رویسا 500 گرمی201004-4


22,875 تومان

برنج شیرودی بوجار و سورت شده

بوجاری شده – سورت شده – لاشه پختی برنج طارم – سفید – سالم و بهداشتی