برنج فجر

برنج فجر رویسا – 500 گرمی203001-4


24,125 تومان

برنج طارم محلی بوجار و سورت شده

بوجاری شده – سورت شده – فجر پرمحصول – سفید – سالم و بهداشتی