لاشه پختی برنج طارم بوجار و سورت شده

لاشه پختی برنج طارم بوجار و سورت شده پودرینه شمال – 5 کیلویی201004-5


130,000 تومان 115,000 تومان

تخفیف : 15,000 تومان

برنج شیرودی بوجار و سورت شده

بوجاری شده – سورت شده – لاشه پختی برنج طارم – سفید – سالم و بهداشتی