قوانین همکاری در فروش

بر اساس اين قوانین، همکار فروش موظف است تا نسبت به بازاريابي محصولات جیمبوشاپ اقدام نموده و اقدام به معرفی و فروش محصولات آن در فروشگاه اينترنتی جیمبوشاپ نمايد و در ازای فروش محصولات حق العمل دريافت نمايد. اين حق العمل براساس سياست شرکت و به منظور افزايش فروش به بازاريابان همکار در سايت پرداخت خواهد شد. تعیين حق العمل به عهده شرکت می باشد.


وظايف همکار فروش

1) مجری می بایست سفارشات مشتریان را با حساب شخصی آنها و لحاظ نمودن کد معرف خود در سایت ثبت نمیاد.

2) يک حساب همکاری در فروش در اختيار همکار قرار می گيرد اين پنل با نام و آدرس و تلفن همکار بوده و همکار می تواند توسط پنل وضعيت مالی خود را مشاهده نمايد. اين پنل متعلق به سايت شرکت می باشد و فقط در مدت قرارداد در اختيار همکار ميباشد و کليه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به شرکت است.

3) حق العمل هر سفارش بعد از یک ماه در حساب همکار فروش لحاظ می گردد. شماره حساب پنل، متعلق به مجری بوده و پس از درخواست وجه توسط ایشان، ظرف مدت 72 ساعت به آن شماره حساب واریز خواهد شد.

4) همکار یا مجری هیچ حق مالکیت یا سهم شراکتی در سایت یا پنل و نام برند و شرکت ندارند و کارگر یا پرسنل شرکت نیز محسوب نمیشوند فقط به عنوان بازاریاب حق العمل کار، در صورت فروش محصول کمیسیون مربوطه را دریافت خواهند کرد.

5) برای افزايش فروش و سود، همکار فروش میتواند برای خود اقدام به جذب بازارياب از روش هاي معمول و قانونی نمايد. لیکن هیچ مسئولیتی متوجه جیمبوشاپ نبوده و شرکت مجری را مسئول هرگونه رفتار میشناسد.

6) در صورتی که مشتری بعد از پرداخت و یا تحویل چکهای خود، از خرید خود انصراف دهد، حق العمل به همکار تعلق نمی گیرد و در صورتی که حق العمل به حساب ایشان واریز شده باشد، از حساب ایشان کسر خواهد شد.

7) در صورت فيلتر شدن فروشگاه اینترنتی شرکت و يا هک شدن و يا هرگونه اشکالی که به طور ناگهانی برای شرکت رخ دهد شرکت موظف است تا نسبت به تسويه حساب همکار به طور کامل براساس عملکرد پنل  اقدام نمايد.

8) شرکت می تواند با توجه به اقتضای خود فعاليت خود را متوقف نمايد و در صورت توقف مي بايست اقدام به تسويه حساب کامل حق العمل همکار نمايد و تا آخرين سفارش توزيع شده و واريز مبلغ آن توسط شرکت امکان دسترسی همکار را به پنل فراهم سازد و پس از تسويه کامل می تواند پنل را از دسترسی همکار خارج سازد.

9) تمامی کسورات قانونی مربوط به همکار فروش، به عهده ایشان می باشد و زمان پرداخت حق العمل از حساب ایشان کسر می گردد.