هوریون

در سال 1995 تاسیس شده که برندی از گروه فناوری shenzhen KTC می باشد و در شن ژن مستقر شده است. این گروه، کارخانه ای به مساحت 380000 متر مربع دارد که تعداد کارمندان آن به 6000 هم می رسد. این کارخانه، مجهز به بهترین سیستم تولید و سیستم کنترل کیفی است که تا تولید کالاها طبق استاندارهای جهانی پیش برود. هر کالا در کارخانه هوریون در دما و رطوبت ثابت و در محیطی دور از گرد و غبار ساخته می شود تا با ب ...