همزن کاسه دار حرفه ای بیم مدل MI 1901B
همزن کاسه دار حرفه ای بیم مدل MI 1901B
همزن 8,612,000 تومان اعتبار هدیه : 47,000 تومان
همزن کاسه دار حرفه ای بیم مدل MI1902B
همزن کاسه دار حرفه ای بیم مدل MI1902B
همزن 8,543,000 تومان اعتبار هدیه : 47,000 تومان
همزن کاسه ای بیم مدل MI1903B
همزن کاسه ای بیم مدل MI1903B
همزن 10,272,000 تومان اعتبار هدیه : 56,000 تومان
همزن بیم مدل HM-4501
همزن بیم مدل HM-4501
همزن 2,428,000 تومان اعتبار هدیه : 13,000 تومان
همزن کاسه ای بیم مدل HM 4502 B
همزن کاسه ای بیم مدل HM 4502 B
همزن 3,939,000 تومان اعتبار هدیه : 21,000 تومان